Firma

Bezpieczna infrastruktura drogowa w Polsce

Infrastruktura drogowa jest obecnie bardzo ważną kwestą dla Polski. Pod koniec gospodarki komunistycznej, infrastruktura ta była bardzo zaniedbana, zacofana i nieefektywna. Od tego czasu poniesiono znaczne nakłady na rozbudowę dróg w całym kraju. Proces ten uległ dalszemu przyspieszeniu po wstąpieniu Polski do UE.