Firma

Wierzymy, że zmniejszanie wpływu na środowisko, kreowanie zrównoważonego rozwoju oraz ochrona zdrowia naszych pracowników i zapewnienie im bezpieczeństwa to strategie biznesowe, które stanowią o długoterminowej wartości dla naszych udziałowców. Wierzymy także, że poprzez współpracę z lokalnymi organizacjami i władzami, oraz poprzez wykorzystanie modeli zrównoważonego biznesu odniesiemy sukces w kształtowaniu przyszłości. Jest dla nas także ważne, aby nasze działania i relacje biznesowe były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Nasi klienci oraz wiele innych osób wykazują coraz większe zainteresowanie warunkami pracy, prawami pracowników, środowiskiem i prawem antykorupcyjnym. Z tego powodu, a także w ramach naszego ciągłego wysiłku w umocnienie naszych relacji z dostawcami, zdecydowaliśmy się sformalizować nasze zasady postępowania, tak aby zwiększyć przejrzystość i podkreślić nasze oczekiwania. Nasz zbiór zasad, Kodeks postępowania dostawcy stanowi ważną część naszej współpracy z naszymi dostawcami. Jest to dla nas także naturalny element nieustającego dialogu z naszymi dostawcami.

W powyższym liku znajdą Państwo pełną wersję Kodeksu Postępowania Dostawcy obowiązujący w całej Grupie Cementir.