PRODUKT

Dokumentacja

Certyfikacja (cement AALBORG WHITE produkowany w Danii)
450_rotation01
Aalborg Portland A/S działa w systemie zarządzania jakością zgodnym z wymogami normy EN ISO 9001:2015, zarejestrowanym przez Bureau Veritas Certification.

Cement AALBORG WHITE jest certyfikowany zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 197-1:2011 / przez akredytowany organ certyfikujący Bureau Veritas Certification, Certyfikatem Stałości Właściwości Użytkowych nr 0615-CPR-9806.

 

Cement AALBORG WHITE spełnia wymogi amerykańskiej normy ASTM C 150-02 dla cementu typu I, II, III i V, jak również dla cementu niskoalkalicznego. Cement typu V musi zawierać mniej niż 5% glinianu trójwapniowego (C3A).

System zarządzania środowiskiem ALBORG WHITE jest certyfikowany zgodnie z EN / ISO 14001:2004.

W celu zapoznania się ze szczegółową dokumentacją, prosimy o przejście do Dokumentacji Technicznej w zakładce Publikacje.