Firma

Strategie

Jest wiele rozmów na temat wartości, segmentów, grup docelowych, itp.
My współpracujemy z „ludźmi z krwi i kości”. Respektujemy fakt, że każdy człowiek posiada własne zasady, według których postępuje. Staramy się postawić w sytuacji każdego klienta i zrozumieć jego potrzeby, dlatego też możemy zaoferować rozwiązania, które będą spełniały życzenia klienta precyzyjnie. Traktujemy to jako podstawową kompetencję. Bez tej umiejętności będziemy tylko dostawcą, tak jak wszyscy inni. Ta umiejętność daje nam reputację jako gotowego do współpracy partnera, który jest w stanie uczestniczyć w rozwoju interesów klienta.

Chcemy być znani właśnie z tego. Bazując na naszej ogólnej strategii, przyporządkowujemy wartości dla każdego uczestnika danej inwestycji – łańcuch partnerów. Zapewniamy, aby inicjatywy i partnerzy popierali się wzajemnie. Rozwijamy umiejętności, które potem odnosimy do konkretnych sytuacji. Umiejętności te są następująco pogrupowane w naszym rynkowym katalogu:

• Usługi techniczne / estetyczne
• Usługi marketingowe
• Usługi logistyczne / finansowe
• Narzędzia SEE FEEL EXPERIENCE

Myślimy o łańcuchu partnerów jako o śrubie napędowej. Każde skrzydło jest ważną częścią całości. Nasze zadanie to popchnięcie każdego „skrzydła” tak, aby „śruba” osiągnęła zaplanowaną prędkość i dostarczyła zakładane parametry.