PRODUKT

Pochodzenie

450_fossilWszystko zaczęło się miliony lat temu. W niektórych przypadkach kreda powstawała z pokładów zalegających mikroorganizmów poprzez działanie węglanu wapnia, wydobywającego się z morskiej wody, tuż pod jej powierzchnią. W innych przypadkach pokłady kredy powstawały ze złóż korali obrastających dna płytkich mórz. Później złoża te, pod wpływem ciśnienia, uległy zestaleniu na różnych poziomach. W regionach aktywnych geologicznie doszło do uformowania wysokiej jakości marmurów.
Cechą wspólną wszystkich złóż surowców używanych w procesie produkcji AALBORG WHITE, jest brak zanieczyszczeń piaskiem i gliną, które mogłyby być obecne w złożach położonych bliżej dużych pokładów ziemi. Dzięki temu posiadamy wyjątkowo czysty kamień wapienny, doskonale nadający się do produkcji białego cementu. Dodając do tego lokalne surowce: bardzo czysty piasek i kaolin, zaawansowaną technologię, wyspecjalizowaną i wykwalifikowaną siłę roboczą oraz ponad 100 letnie doświadczenie, łatwo jest zrozumieć, dlaczego AALBORG WHITE cement cieszy się światowym uznaniem za wyjątkową jakość i stabilność parametrów.

Marka AALBORG WHITE ma dziś silną, międzynarodową pozycję i jest eksportowana do ponad 80 krajów na całym świecie.