Publikacje

                   

90_leaflet_pd_safety_data_sheet1    Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dla AALBORG WHITE cement z dn. 2020-12-22, która zastępuje wersję z dn. 2019-09-06.

Aalborg-White®_SDS_PL_PL_6.0

Aalborg White⌐_SDS_SK_SK_6.0

Aalborg White⌐_SDS_RU_RU_6.0

Aalborg White⌐_SDS_LV_LV_6.0

Aalborg White⌐_SDS_LT_LT_6.0

Aalborg White⌐_SDS_HU_HU_6.0

Aalborg White⌐_SDS_GB_EN_6.0

Aalborg White⌐_SDS_EE_ET_5.2

Aalborg White⌐_SDS_DE_DE_6.0

Aalborg White⌐_SDS_CZ_CS_6.0

 

 
 
              Deklaracja Właściwości Użytkowych dla AALBORG WHITE cement

DoP-PL 9806-25- 08 2021

9806-01-DoP-EN

DoP-CZ 9806-01

DoP-EE 9806-01

DoP-LT 9806-01

DoP-LV 9806-01

DoP-RU 9806-01

DoP-DE 9806-01

DoP-HU 9806-01

 

 

                        Świadectwo Jakości AALBORG WHITE

Świadectwo jakości Product Data Sheet Aalborg White® 2021 PL

Product Data Sheet Aalborg White® 2021 EN

Product Data Sheet Aalborg White® 2021 RU

Product Data Sheet Aalborg White® 2021 DE

 

                     Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 0615-CPR-9806, potwierdzający zgodność AALBORG WHITE cement z wymaganiami EN 197-1:2011.

   
 
                Rejestracja  REACH
Oświadczenie producenta dotyczące rejestracji REACH.
REACH EPD _ 01 07 2017

                 Wyniki analiz tygodniowych cementu portlandzkiego białego 52,5 R – SR 5 AALBORG WHITE®.

Poniższy link prowadzi bezpośrednio do  wyników badań, aktualizowanych w trybie tygodniowym, co piątek.

Wystarczy kliknąć, a otworzy się bezpośrednio strona z badaniami, poprzedzona zapytaniem o akceptację polityki prywatności (cookie).

Cementinformation_aw_-_pl.pdf

The link below takes you directly to the survey results, updated weekly every Friday.

Just click and the research page will open, preceded by a request to accept the privacy policy (cookie)

cementinformation_aw_-_uk.pdf