Firma

Polityka prywatności i wykorzystywania plików typu cookie

Traktujemy poważnie Państwa dane osobowe. Przetwarzamy dane osobowe i, aby pokazać Państwu sposób w jaki je przetwarzamy, przyjęliśmy niniejszą politykę prywatności.

Aalborg Portland A/S jest administratorem informacji, które zbieramy na Państwa temat. Dokładamy wszelkich starań aby Państwa dane były przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami w sprawie przetwarzania danych osobowych, prosimy napisać wiadomość na adres [email protected].

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje w jakiś sposób powiązane z Państwa osobą.

Ponieważ są Państwo naszymi klientami, dostawcami lub kontrahentami, zbieramy na temat Państwa różne informacje, takie jak dane kontaktowe lub informacje dotyczące płatności.

Podczas przeglądania naszej strony internetowej zbieramy i przetwarzamy różne informacje. Na przykład, podczas czytania przez Państwa treści strony, zapisie do naszego newslettera, udziału w ankietach, rejestracji jako użytkownik lub abonent, skorzystania z naszych usług lub zakupu towarów za pośrednictwem naszej strony.

Zazwyczaj zbieramy i przetwarzamy następujące rodzaje informacji: unikalne ID i dane techniczne na temat komputera, tabletu lub telefonu, numer IP, położenie geograficzne oraz kliknięte strony (zainteresowania). W zakresie, w którym wyrażą Państwo zgodę i wprowadzą tę informację na stronie, przetwarzamy także: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, email oraz wprowadzone wiadomości tekstowe. Na przykład przy zapisie do newslettera albo przy użyciu formularza kontaktowego.

Polityka prywatności w procesie rekrutacji

Kiedy otrzymujemy od Państwa aplikację o pracę wraz z załącznikami, odpowiedni kierownik oraz pracownik działu HR czyta ją, tak aby móc na nią odpowiedzieć oraz ocenić jej treść pod kątem wymagań odpowiedniego stanowiska.

Aplikacja o pracę wraz z załącznikami jest przekazywana odpowiednim osobom wewnątrz firmy podczas procesu rekrutacji i nie jest ujawniana nikomu spoza firmy Aalborg Portland.

Aplikacja o pracę wraz z załącznikami jest przechowywana do momentu znalezienia odpowiedniego kandydata i zakończenia rekrutacji. Następnie aplikacja i załączniki są usuwane.

W przypadku otrzymania aplikacji poza procesem rekrutacyjnym, aplikacja wraz z załącznikami jest przechowywana nie dłużej niż sześć miesięcy, a następnie usuwana.

Jeżeli aplikacja wraz z załącznikami jest przechowywana dłużej niż sześć miesięcy, wymaga to osobnej zgody od kandydata na dane stanowisko.

Bezpieczeństwo

Podjęliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne kroki, aby zapobiec przypadkowemu lub bezprawnemu usunięciu danych, ich publikacji, utracie, obniżeniu jakości lub nieupoważnionemu ujawnieniu, wykorzystaniu lub jakiemukolwiek nieuprawnionemu przetwarzaniu Państwa danych. Przechowujemy Państwa dane na komputerach z ograniczonym dostępem, zlokalizowanych w nadzorowanych pomieszczeniach, a nasze środki ostrożności są regularnie monitorowane pod kątem prawidłowego wykorzystania danych w poszanowaniu Państwa praw jako użytkowników. Jednakże nie możemy zagwarantować 100% bezpieczeństwa podczas wszystkich transferów danych w Internecie. Oznacza to, że istnieje ryzyko nieuprawnionego dostępu do danych podczas przesyłania i przechowywania ich elektronicznie. Tym samym przesyłają Państwo swoje dane osobowe na własne ryzyko.

Cel

Dane osobowe na temat naszych klientów są przechowywane w następujących celach:

Dane osobowe na temat naszych dostawców i kontrahentów są zbierane w następujących celach:

Dane zbierane za pośrednictwem plików typu cookie są używane w celu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki typu cookie są używane głównie w celu mierzenia ruchu na stronie za pomocą narzędzia Google Analytics. Umożliwiają nam one także analizę sposobu wykorzystania naszej strony oraz regularne udoskonalanie jej funkcjonalności i treści.

Minimalizacja danych

Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe tam, gdzie jest to konieczne do realizacji naszych celów. W pewnych okolicznościach możemy zostać zobowiązani przez prawo do zbierania i przechowywania niektórych rodzajów danych związanych z naszą działalnością. Rodzaj i zakres danych osobowych przez nas przetwarzanych może być również określony koniecznością wypełnienia postanowień umowy lub innego prawnego zobowiązania.

Aktualność danych

Ponieważ jakość naszych usług zależy od dokładności i aktualności Państwa danych, prosimy o poinformowanie nas o zmianach dotyczących Państwa danych. Wtedy dołożymy starań aby je zaktualizować. W przypadku ustalenia, że dane są niepełne, zaktualizujemy dane i poinformujemy Państwa o tym fakcie.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane przechowywane są przez okres dozwolony przez obowiązujące prawo. Usuwamy dane, które nie są już potrzebne. Okres przechowywania danych zależy od ich rodzaju i powodu, dla którego są przechowywane. Dlatego też nie możemy jednoznacznie określić ogólnych ram czasowych, w jakich dane zostaną usunięte.

Zgoda

Państwa zgoda na otrzymywanie newslettera jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym momencie poprzez skontaktowanie się z nami. Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt na powyższy adres email.

Ujawnienie informacji

Korzystamy z usług wielu zewnętrznych dostawców usług przechowywania i przetwarzania danych, w tym dostawców usług IT. Nasi dostawcy są zobowiązani do przetwarzania danych jedynie w naszym imieniu i nie mogą wykorzystać powierzonych im danych do własnych celów. W odpowiednich przypadkach, dane ujawniane są bankom, firmom zajmującym się odzyskiwaniem długów, w tym agencjom ratingowym, firmom transportowym i przewozowym.

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim w innych celach wymaga Państwa zgody.

Korzystamy z usług podmiotów przetwarzających dane, które mają swoją siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach, które oferują ochronę Państwa danych na tak samo wysokim poziomie.

Dane dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej są ujawniane stronom trzecim, o ile takie informacje są znane. Mogą Państwo zapoznać się z listą stron trzecich w dziale „Wykorzystywanie plików typu cookie” poniżej. Dane używane są do kierowania reklam.

Wykorzystywanie plików typu cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje piki typu cookie. Używamy plików cookie, aby zapewnić odpowiednie funkcjonowanie strony. Pliki cookie wykorzystywane są przede wszystkim do mierzenia ruchu na stronie przy użyciu narzędzia Google Analytics, a także do analizy sposobu korzystania z naszej strony oraz do regularnego udoskonalania jej funkcjonalności i treści. Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy zbierali informacje, należy usunąć pliki cookie i wyjść ze strony. Poniżej opisujemy bardziej szczegółowo rodzaje zbieranych danych, cele ich gromadzenia oraz strony trzecie, które mają dostęp do danych.

Pliki cookie są zapisywane na Państwa komputerze, telefonie itp. w celu ich rozpoznania, zapamiętania ustawień, w celach statystycznych oraz w celu kierowania reklam. Pliki cookie nie mogą zawierać szkodliwych kodów jak np. wirusy.

Jeżeli Państwo skasują lub zablokują pliki cookie reklamy będą dla Państwa mniej znaczące i będą pojawiać się częściej. Istnieje również ryzyko, że strona internetowa nie będzie działać prawidłowo i że odmówi Państwu dostępu do pewnych treści.

Czym są pliki cookie?

Cookie to mały plik tekstowy przechowywany w pamięci komputera po to, żeby śledzić to, co dzieje się gdy użytkownik odwiedza stronę, oraz żeby umożliwić stronie identyfikację danego komputera. Plik cookie zawiera jedynie tekst, nie jest programem, nie zawiera wirusów.

W jaki sposób używa się plików cookie?

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie do dwóch podstawowych celów:

  1. Statystyczne i analityczne pliki cookie.
  2. Funkcjonalne pliki cookie.

Statystyczne i analityczne pliki cookie

Używamy narzędzia Google Analytics w celu pomiaru ruchu na stronie, a także w celu ustalenia sposobu korzystania z naszej strony. Ogólnie rzecz ujmując, analityczne pliki cookie zbierają informację o drodze użytkownika na stronie, aby pomóc nam zoptymalizować i udoskonalić treści zawarte na stronie oraz jej funkcjonalność.

Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie są używane do rejestracji danych na temat wizyt użytkownika, które są ważne z punktu widzenia funkcjonalności i sposobu korzystania ze strony. Obejmuje to funkcjonalność logowania się, tymczasowe przechowywanie danych wpisanych do formularzy lub innych procesów związanych z zamówieniami przez Internet. Strony trzecie mogą ustawić funkcjonalne pliki cookie, jak np. youtube.com, jeżeli na stronie zamieszczone są filmy, albo facebook.com czy addthis.com, w celu podzielenia się artykułami lub newsami.

Jak odrzucić lub usunąć pliki cookie

Zawsze można odrzucić pliki cookie na danym komputerze poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. To jak znaleźć ustawienia zależy od używanej przeglądarki internetowej. Jednak należy mieć na uwadze to, że w przypadku odrzucenia plików cookie, niektóre funkcje czy usługi mogą być niedostępne, ponieważ wymagają one, żeby strona mogła zapamiętać wybory, których dokonuje użytkownik.

Wcześniej zaakceptowane pliki cookie mogą być usunięte później w bardzo prosty sposób. Jeżeli używają Państwo komputera z aktualną przeglądarką internetową, pliki można usunąć stosując skrót klawiaturowy CTRL + SHIFT + Delete. Jeżeli skrót klawiaturowy nie działa i/lub używają Państwo komputera MAC, należy kliknąć w poniższy link odpowiadający nazwie Państwa przeglądarki:

Microsoft Internet Explorer Google Chrome Safari Firefox

Uwaga: w przypadku korzystania z kilku przeglądarek, należy usunąć pliki cookie w każdej z nich osobno.

Prawa użytkownika

W każdym momencie mają Państwo prawo do wglądu w dane, które przetwarzamy oraz prawo wiedzieć skąd pochodzą dane na Państwa temat i w jaki sposób są wykorzystywane. Mają Państwo także prawo wiedzieć jak długo zamierzamy przechowywać Państwa dane osobowe i komu ujawniamy dane, czy ujawniamy dane w Danii lub w innych krajach.

Na żądanie użytkownika informujemy go o danych przetwarzanych na jego temat. Dostęp do informacji może być jednak ograniczony, aby zapewnić poufność innych osób, tajemnic handlowych lub żeby nie naruszyć praw własności intelektualnej.

Aby skorzystać z przysługujących praw należy się z nami skontaktować. Dane kontaktowe znajdują się powyżej.

Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe, które na Państwa temat przetwarzamy są niedokładne, mają Państwo prawo do ich poprawiania. W tym celu należy się z nami skontaktować i poinformować nas o charakterze nieprawidłowości i o sposobie ich poprawienia.

W niektórych przypadkach mamy obowiązek usunąć Państwa dane osobowe. Na przykład, w przypadku wycofania wcześniej danej zgody. Jeżeli uważają Państwo, że dane nie są już potrzebne do celów, do których je zbieraliśmy, mogą Państwo żądać ich usunięcia. Mogą się Państwo również z nami skontaktować, jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub z innymi prawnymi zobowiązaniami.

Mają Państwo również złożyć skargę do duńskiej Agencji Ochrony Danych.

W przypadku żądania poprawienia lub usunięcia danych, sprawdzamy, czy spełnione są odpowiednie warunki, a następnie wprowadzamy zmiany lub usuwamy dane, tak szybko jak to możliwe.

Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez na danych osobowych. Mogą Państwo również wyrazić sprzeciw wobec ujawniania przez nas danych w celach marketingowych. Aby sprzeciwić się takiemu użyciu danych, należy skontaktować się z nami pod adresem email podanym wyżej. Jeżeli sprzeciw jest uzasadniony, przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe.

Mają Państwo prawo do przeniesienia danych, jeżeli chcą Państwo przekazać dane innemu administratorowi danych lub podmiotowi przetwarzającemu dane.

Usuwamy dane osobowe we własnym zakresie jeżeli nie są one potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane.

Niniejsza strona jest własnością firmy Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, P.O. box 165, 9100 Aalborg