Firma

Aalborg Portland Polska

Aalborg Portland Polska Sp. z o.o.
Ul. Targowa 24
03-733 Warszawa
Telefony: +48 22 460 88 70; +48 22 460 88 71
Fax: +48 22 460 88 72

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS nr 0000020417
Kapitał Zakładowy: PLN 100.000,00
NIP: 524-11-56-806                                                  REGON: 011903357


Tomasz Stasiak
Prezes Zarządu

Jarosław Chodkowski
Menedżer Sprzedaży

[email protected]