PRODUKT

Projektowanie składu mieszanki

450_mix_designOd cementu do betonu

Woda

Należy stosować czystą wodę, np.: wodociągową.

Kruszywa

Kruszywa mają zasadniczy wpływ na wygląd gotowej powierzchni produktu betonowego. Dlatego też kruszywa powinny być dobierane, przechowywane i stosowane w taki sposób, aby powierzchnia gotowego produktu spełniała wymagania estetyczne.
Mieszanina kruszyw powinna być utrzymywana w jak najbardziej stabilnych warunkach, aby nie wystąpiły różne odcienie na powierzchni gotowego produktu.

Domieszki chemiczne

Wszystkie stosowane domieszki powinny być bezbarwne, aby uniknąć przebarwień na białym lub jasnym betonie.

Zastosowanie środków napowietrzających ogranicza tendencje do pojawiania się wykwitów. Tego rodzaju domieszki wpływające na czas wiązania i twardnienia mieszanki powinny być stosowane zgodnie ze standardowymi zaleceniami. Dla uzyskania wymaganego białego koloru, zalecane jest każdorazowe wykonanie próbnych mieszanek.

Konstrukcje i odlewanie

Konstrukcje budynków powinny być projektowane w taki sposób, aby zabezpieczały fasady przed zanieczyszczeniami wodą deszczową lub pyłem.

Należy zachować szczególną staranność przy doborze podstawowych składników mieszanki, rodzaju zastosowanych form, przy mieszaniu oraz podczas odlewania, w czasie dojrzewania oraz obróbce końcowej.

Od cementu do zaprawy

Cement AALBORG WHITE jest często stosowany jako spoiwo w różnego rodzaju zaprawach oraz w połączeniu z wapnem w zaprawach cementowo-wapiennych. Narzędzia używane do mieszania zaprawy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, aby chronić biały kolor.