PRODUKT

Produkt - AALBORG WHITE cement produkowany w Danii

450_bunke_hvid_cementAALBORG WHITE cement jest szybkotwardniejącym cementem portlandzkim białym, o wysokiej wczesnej /2 dni/ i standardowej /28 dni/ wytrzymałości, produkowanym z wyjątkowo czystego kamienia wapiennego (kredy) i drobnoziarnistego piasku.

Biały kolor, wyjątkowa stabilność, niska zawartość alkaliów i wysoka odporność na siarczany – te właściwości sprawiają, że AALBORG WHITE jest cementem o unikalnej jakości.Większość międzynarodowych norm cementowych klasyfikuje AALBORG WHITE jako cement niskoalkaliczny, odporny na działanie siarczanów.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące AALBORG WHITE cement, prosimy o przejście do Dokumentacji technicznej w zakładce Publikacje.