PRODUKT

Magazynowanie

bag_plMagazynowanie
 Cement AALBORG WHITE może być składowany, przez co najmniej 12 miesięcy, o ile jest przechowywany wewnątrz pomieszczeń, w odpowiednich i suchych warunkach. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie worków z cementem przed wilgocią.Worki z cementem nie powinny być składowane bezpośrednio na ziemi lub podłodze, ani w bezpośredniej styczności ze ścianą zewnętrzną. Zalecamy składowanie worków z cementem na podkładach 10 – 20 cm powyżej poziomu podłogi lub na paletach. Przestrzeń pod podkładami powinna być przewiewna, aby utrzymać worki w stanie suchym.Cement przechowywany przez dłuższy okres czasu powinien, przed ostatecznym użyciem, zostać sprawdzony, np.: przez wykonanie próbnych odlewów. Jeżeli cement zawiera skamieniałe grudki to nie powinien być użyty, ponieważ nie można zagwarantować jego wytrzymałości.
Dystrybucja
Cement AALBORG WHITE jest dostępny na rynku polskim w workach papierowych 25 kg oraz luzem. Na specjalne życzenie oferujemy, również cement w big-bagach o pojemności 1500 kg.Magazyn zlokalizowany jest na terenie Portu Gdynia.Oferujemy dostawy cementu luzem w cementowozach z dostawą do klienta. Istnieje również możliwość odbioru cementu z magazynu przez klienta własnym transportem.Jeśli chodzi o cement workowany, dostarczany jest na ofoliowanych paletach po 1,5 tony. Worki zawierają opis w języku polskim i są wykonane z trzech warstw papieru z przekładką foliową w środku.
Organizujemy transport całosamochodowy do miejsca przeznaczenia. W określonych przypadkach dostarczamy mniejsze ilości, jak również umożliwiamy odbiór własny cementu przez klienta z magazynu.

Zapewniamy szybką realizację dostaw.

 

dostawy_cementu_workowanego_2014

Zdrowie i bezpieczeństwo: Należy unikać kontaktu z cementem zmieszanym z wodą lub płynami ustrojowymi (np.: pot lub łzy) czy też z betonem lub zaprawą, ponieważ może powodować podrażnienie lub pieczenie. Jeśli taki kontakt nastąpi, podrażnione miejsce powinno zostać niezwłocznie przemyte czystą wodą. W przypadku kontaktu z oczami przepłukać natychmiast czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.W celu zapoznania się ze szczegółową dokumentacją, prosimy o przejście do Dokumentacji technicznej w zakładce Publikacje.