Firma

Raport Roczny oraz Raport Środowiskowy

Został opublikowany Raport Roczny 2006 oraz Raport Środowiskowy Grupy Aalborg Portland.Mogą Państwo uzyskać inoformacje na temat rozwoju finasowanego Grupy w roku 2006 oraz o realizacjach z zakresu ochrony ośrodowiska.

 

 Download “annual_report_2006.pdf”

 Download “environmental_report_2006.pdf”